10. decembar: ZA BOLJA PORODILIŠTA U HRVATSKOJ

0
400

ZAGREB – Predstavnice Udruženja “Roda” 10. decembra su u Ministarstvu zdravlja primili pomoćnik ministra doc. dr sc. Dragan Korolija-Marinić i njegovi saradnici. Povod posjete bila je akcija „Prekinimo šutnju“ koju to udruženje provodi u okviru svjetske akcije 16 dana aktivizma.

Kako bi se unaprijedilo stanje u hrvatskim porodilištima, Udruženje “Roda” ukazalo je na tri elementa koja bi se saradnjom mogla poboljšati, a to su: rutinska praksa pri porođaju u porodilištu, koju je potrebno unaprijediti i uskladiti sa evropskim praksama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, potom potreba unaprjeđenja komunikacijskih vještina zdravstvenog osoblja, te bolja edukacija trudnica o predstojećem porođaju, koja je u Hrvatskoj nedovoljna i neujednačena.

Zaključeno je da će Ministarstvo zdravlja 2015. godine pokrenuti zdravstveno-inspekcijski nadzor svih porodilišta u Hrvatskoj. Ministarstvo će, takođe, u saradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, UNICEF-om i nevladinim organizacijama, pripremiti program za poboljšanje i ujednačavanje prakse pružanja zdravstvene zaštite u svim porodilištima. Biće pokrenuta i saradnja sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, strukovnim komorama i stručnim društvima, kao i udruženjem “Roda”, na izradi publikacija namijenjenih trudnicama u svrhu pripreme za porođaj. Dogovorena je priprema edukativnih programa za poboljšanje komunikacijskih vještina, koji će biti usmjereni na zaposlene u porodilištima.