10. maj – Inicijativa Brzina ili život

0
285

Master planom razvoja zdravstva od 2015 – 2020, kao krovnim strateškim dokumentom zdravstvene politike, prepoznato je povređivanje kao jedan od glavnih prioriteta u okviru oblasti očuvanja i unapređenja zdravlja, među kojima i povrede u saobraćaju – kazao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović na skupu pod nazivom Brzina ili život, koji su organizovali Vlada Crne Gore i Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji, u okviru Globalne sedmice bezbjednosti u saobraćaju.
On je naveo da se Ministarstvo zdravlja posebno fokusira na uspostavljanje stabilnog sistema izdavanja i monitoringa ljekarskih uvjerenja, unapređenje informacionog sistema za hitnu medicinsku pomoć, kao i razvoja alata za monitoring napretka u oblasti bezbjednosti na putevima.
Skup u Eko zgradi UN u Podgorici okupio je sve relevantne aktere iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju uključujući visoke predstavnike Vlade, Skupštine, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, akademije, privatnog sektora i lokalne vlasti, kako bi zajendičkim snagama identifikovali konkretne načine prevazilaženja rastućeg problema bezbjednosti u saobraćaju. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa presjekom situacije kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, globalno i u Crnoj Gori, kao i sa najnovijim naučnim preporukama za suočavanje sa kompleksnim problemom kakav je bezbjednost u saobraćaju.
U ime Sistema UN u Crnoj Gori, Mina Brajović je pozdravila napore Crne Gore na uspostavljanju strateškog odgovora na ovaj problem i posebno ukazala na važnost takvog opredeljenja države u kontekstu ostvarivanja Agende održivog razvoja do 2030. godine koju su sve države članice Ujedinjenih nacija usvojile 2015.
– Svjetski lideri su se ujedinili u stavu da se svijet može promijeniti i biti bolje mjesto za sve jedino ukoliko bezbjednost u saobraćaju postane sastavni dio plana za ostvarivanje boljeg zdravlja i održivog urbanog razvoja – navela je Brajović.