10-12. maj – REALIZOVANA PRVA KONFERENCIJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA CRNE GORE

0
445

10-13majPrva konferencija zdravstvenog turizma Crne Gore održana je od 10. do 12. maja, u Hotelu „Aurel” u Podgorici. Inici­jator skupa bio je Preventivno-edukativni centar Podgorica, a »pomoć u organizaciji pružili su i Ministarstvo zdravlja, Ministar­stvo održivog razvoja i turizma, Nacionalna turistička organizacija, Društvo ljekara Crne Gore, Udruženje privatnih doktora stoma­tologije, SPA asocijacija, TA „Montenegro Tourist Service” Medicinski magazin „Medical” bio je, takođe, jedan od aktera organizacije.

U vezi sa ciljevima koji se odnose na unapređenje i promociju zdravlja i zdravstvenog sistema Crne Gore, Konferenci­jom se željelo, na sveobuhvatan nacin, po prvi put predstaviti Crna Gora kao značajna destinacija na mapi svjetskog zdravst­venog turizma. – Želimo da povežemo pružaoce zdravstvenih usluga iz Crne Gore sa stranim pacijentima obezbjeđujući im visokokvalitetne zdravstvene usluge uz odmor i rekreaciju dostupnu u našoj zemlji – kaže se u saopštenju o ovom događaju.

Na dvodnevnoj konferenciji učesnici su upoznati sa opštim pojmovima i značajem zdravstvenog turizma, bilo je riječi o unapređenju poslovanja svih ustanova koje se bave nekim’ od oblika zdravstvenog turizma u cilju dovođenja stranih pacije­nata, načinima povezivanja davalaca zdravstvenih usluga i poten­cijalnih stranih pacijenata, trenutnoj ponudi i mogućnostima turističko-zdravstvenih usluga Crne Gore. Predavači su bili dr sc. Ana Stranjančević, prof. dr Rade Ratković, prof. dr Miljenko Bura, prim. dr Gorana Isailović, doc. dr Jasminka Anđelić, dr Ljubinka Ivanović, prim. dr Gorana Isailović, dr sc. med. Zorica Potpara, ass. mr Vuk Marijanović, dr sc. stom. Mirjana Đuričković, dr sc. stom. Zoran Vlahović, prof dr. Žarko Božović, mr. dr Dušan Nenezić, prim. dr Radmila Stanišić, dr Ljubinko Kaluđerović.

Prijatelji Konferencije bili su Crnogorska komercijalna banka, Mineralna voda „Rada” i „Aqua Bianca”, a Naučni odbor činili su prof. dr Mileta Golubović, dr sc. stom. Zoran Vlahović i dr sc. med. Zorica Potpara. Predsjednik Organizacionog odbora bio je dr Mirko Mikić, izvršni direktor Preventivno-edukativnog centra.