9. maj – JOŠ NEKA ISKUSTVA U LIJEČENJU BOLESTI MALIH KRVNIH SUDOVA MOZGA

0
423

9. maja, u Hotelu „Podgorica”, održan je sastanak medici­nara i farmaceuta koji je imao za cilj da skrene pažnju na neke manje poznate alternativne vidove liječenja. U okviru skupa pod nazivom „Tanakan – 35 godina iskustva”, bilo je riječi o bolesti malih krvnih sudova mozga i demenciji, o čemu je govorila prof. dr Nadežda Čovičković-Šternić, sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, i novim iskustvima u vezi sa primjenom tanakana, osobito po PAQUID studiji, o čemu je govorila dr Mirjana Čukić, sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore. Za organizaciju ovog skupa zaslužna je Farmaceutska kompanija „Pharma Swiss”.