10. oktobar – Samoubistva sve učestalija

0
309

Sedam centara za mentalno zdravlje u Crnoj Gori će, do kraja godine, uvesti kućne psihijatrijske posjete, koje će smanjiti broj hospitalizacija najtežih psihijatrijskih pacijenata, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Ljekari upozoravaju da je stopa suicida u porastu u Crnoj Gori, ali i u svijetu. Kažu i da suicid nije vezan samo za bolest. U Crnoj Gori i dalje ima slučajeva da se mentalno oboljele osobe drže zatvorene u kući.
Šefica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, dr Alma Drešević je na međunarodnoj konferenciji “Razvoj i promocija servisa podrške u zajednici za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem”, koju je povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, organizovao Karitas barske nadbiskupije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ocijenila da se svijest o mentalnom zdravlju može mjeriti kroz aktuelnu politiku mentalnog zdravlja, kao i činjenicu koliko je ona zastupljena u globalnoj zdravstvenoj politici zemlje.
– Duševno zdravlje je dio opšteg zdravlja. Problem mentalnog zdravlja pogađa društvo u cjelini. Procjenjuje se da u svijetu danas oko 450 miliona osoba pati od neke psihičke bolesti ili poremećaja ponašanja, a najčešće su depresija, alkoholizam, šizofrenija i bipolarni poremećaj”, pojasnila je Drešević u PR Centru.