11. decembar – Digitalne tehnologije važne u borbi protiv hroničnih bolesti

0
251

Pružanje održivog i efikasnog odgovora na hronične nezarazne bolesti (HNB) prepoznato je kao prioritet u nacionalnoj agendi održivog razvoja, jer i Crna Gora, kao ostale zemlje Evrope i svijeta proživljava epidemiju hroničnih oboljenja, saopštio je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, na Globalnom sastanku o nezaraznim bolestima i mentalnom zdravlju, koji se u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, od 9. do 12. decembra održava u Maskatu, Oman.

– Snažna, efikasna i proaktivna primarna zdravstvena zaštita prepoznata je kao put ostvarivanja kvalitetne zdravstvene zaštite za sve i nosilac efikasne borbe protiv hroničnih nezaraznih bolesti. Zato moramo insistirati na inkluziji, inovacijama investicijama, što su imperativi reforme zdravstvenog sistema u Crnoj Gori – kazao je minister Hrapović.

On je istakao da je Crna Gora, nedavno, uz podršku SZO, sprovela procjenu učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite u zbrinjavanju hroničnih oboljenja. Rezultati procjene, kako je naveo, ukazali su da postoji prostor za smanjivanje neefikasnosti, gubitaka, potrošnje, ali i za unaprijeđivanje kvaliteta i standardizaciju zdravstvene zaštite širom države, a sve u cilju poboljšanja zdravlja i dobrobiti građana.

Ministar je naglasio da je, uprkos sve većem broju kliničkih smjernica koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, njihova primjena u praksi nepredvidiva, nekonzistentna, nerijetko spora. Ovo je, prema njegovim riječima, jedan od nedostataka u smanjivanju preventabilnih hospitalizacija povezanih sa hroničnim oboljenjima poput nekontrolisane hipertenzije, dijabetesa sa komplikacijama i sl.

– Svjesni smo da je upotreba digitalnih tehnologija od ključnog značaja za unaprijeđenje zdravlja za sve bolju zaštitu i veću podršku ranjivim kategorijama. Jedna od prioritetnih aktivnosti koje smo preduzeli uz podršku SZO, bila je digitalizacija procesa odlučivanja utemeljenog na dokazima, zasnovanim kliničkim smjernicama. Planiramo da iniciramo pilot projekat – digitalizacija smjernica za hipertenziju početkom 2020. godine. Do sada smo radili na digitalizaciji smjernica za dijagnostikovanje i liječenje urinarnih infekcija i efekti će biti evaluirani praćenjem tri indikatora: upotreba antibiotika, laboratorijska dijagnostika, preventabilne hospitalizacije. Očekujemo podršku SZO u osmišljavanju sličnog okvira za monitoring i evaluaciju u procesu digitalizacije smjernica za hipertenziju. Osim ovoga, planiramo još jednu digitalnu intervenciju namijenjenu korisnicima kako bi se mentalni servisi približili mladim ljudima u okolnostima sveprisutne stigme i diskriminacije u malom sistemu, kroz podršku Zajednickog SDG Fonda – zaključio je Hrapović i pozvao SZO, kao strateškog i pouzdanog partnera da nastavi da pomaže crnogorskom zdravstvenom sistemu u inoviranju, generisanju dokaza, u cilju prevencije HNB.