11. februar – PREDSTAVLJEN NACIONALNI PLAN RAZVOJA BOLNICA

0
283

ZAGREB – Ministar zdravlja Hrvatske Siniša Varga predstavio je u Saboru predlog Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i opštih bolnica u Hrvatskoj od 2014. do 2016. godine, kao prvi operativni dokument razvoja bolnica od hrvatske samostalnosti, kojim će se otkloniti nagomilani nedostaci u funkcionisanju bolničkog sistema.

Novi Nacionalni plan u obzir uzima epidemiološku sliku populacije i cilja na reorganizaciju sistema upravo u skladu sa zdravstvenim potrebama hrvatskih građana u raznim krajevima zemlje, jer epidemiološka slika nije svuda ista. Nacionalni plan ima tri cilja: da se poveća  dostupnost bolničke zdravstvene zaštite, da se unaprijedi kvalitet i učinkovitost pružanja bolničkih usluga, kao i da se poveća djelotvornost i racionalizuju troškovi poslovanja bolničkih ustanova.

Kako je saopštio Varga, nacionalni plan će te ciljeve postići do 2016. godine, kroz pridržavanje temeljnih načela supsidijarnosti, što znači da se zdravstveni problemi moraju rješavati na najnižem nivou pružanja zdravstvene zaštite na kojoj je to moguće, te kroz načelo funkcionalne integracije, odnosno uspostavljanje regionalnih bolničkih mreža kroz četiri regije zdravstvenog planiranja: Središnju i sjevernu, Istočnu, Južnu i Zapadnu.

Nacionalni plan uključuje niz mjera, poput uspostavljanja Nacionalnog registra pružalaca zdravstvene zaštite, uspostavljanja četiri regije zdravstvenog planiranja sa omogućavanjem funkcionalne integracije pojedinih bolnica, smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, boljeg korišćenja postojećih i ugovorenih kapaciteta, povećavanja kapaciteta i broja usluga dnevne bolnice, integracije i preraspodjele pojedinih djelatnosti gdje je to prikladno (primjera radi, objedinjavanje internističkih djelatnosti, objedinjavanje hirurških djelatnosti itd.).

Ministar Varga naglasio je i to da je novi model plaćanja bolnicama po ispostavljenom računu za izvršenu ugovorenu uslugu jedan od preduslova uspješnog provođenja Nacionalnog plana, kako bi bolnice bile usmjerene na to da stave pacijenta u središte zdravstvenog sistema, što je cilj Ministarstva zdravlja.