11. januar – Predstavljen telemedicinski sistem TELEMONTEKG

0
354

U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore održano je promotivno predavanje, čiji je cilj bio upoznavanje sa rezultatima projekta – Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori.
Prisutne je pozdravio dr Nebojša Kavarić, presjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, a o projektu su govorili vođa projekta prof. dr Vesna Miranović, pedijatar-kardiolog KCCG i dr Goran Vukomanović, pedijatar-kardiolog Univerzitetske dječije klinike iz Beograda.
Između Ministarstva nauke i Kliničkog centra Crne Gore zaključen je Ugovor o realizaciji Projekta 28. maja 2015. godine. Osnovni sadržaj Projekta bio je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori. Ideja za kreiranje ovakvog sistema je plod znanja i iskustva stečenog u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima sa kardiološkim oboljenjima i potpunim uvidom u njihove potrebe. Namjera je da se na način komforan za pacijenta, a pouzdan i informativan za ljekara, zabilježe promjene u radu srca koje su od značaja za procjenu stanja zdravlja pacijenta i otkriju uzorci paroksizmalnih simptoma i znakova koji su posljedica opasnih srčanih aritmijama kod odraslih i djece. Ekspertski tim koji će uskoro biti formiran u Crnoj Gori omogućiće brzu dijagnostiku rijetkih i opasnih srčanih aritmija, što će uticati na smanjenje mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Crnoj Gori.
Rezultati Projekta primijenjeni u praksi omogućavaju da telemedicinsko sredstvo TELEMONTEKG sa svojim ključnim karakteristikama kao što su preciznost, dostupnost, povoljna tržišna cijena, jednostavnost upotrebe i široka upotrebna vrijednost, drastičnu promjenu ustaljene slike o crnogorskom zdravstvenom sistemu kao tipičnom konzumentu skupe uvozne tehnologije. Uspješna primjena TELEMONTEKG-a u zdravstvenom sistemu Crne Gore može dovesti do revolucionarnih promjena u upotrebi EKG i Holter aparata u svijetu. To bi Crnoj Gori omogućilo pozicioniranje među tehnološki napredne države svijeta sa posljedičnim privlačenjem investicija u privredu i nauku.