11. oktobar – Održana konferencija o potrošnji i registraciji ljekova

0
246

Prema podacima Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), građani su prošle godine popili 77 miliona komada ljekova, za šta su u prosjeku potrošena 124 eura po glavi stanovnika, saopšteno je na konferenciji o potrošnji i registraciji medikamenata koja je održana u prostorijama CALIMS-a. Zamjenica direktora Agencije za ljekove dr Majda Šahman Zaimović kazala je da od 2013. godine bilježe rast potrošnje medikamenata za oko 6,7 procenata. Ona je istakla da građani u Crnoj Gori dnevno uzmu prosječno po 30 doza antibiotika, dok je u Evropi prosjek 20. – Imamo trend rasta potrošnje ljekova, ali je upotreba antibiotika smanjena za 3,2 odsto. Građani su najčešće uzimali terapiju za kardiovaskularna oboljenja i bolesti krvotoka. Najveća izdvajanja zabilježena su za medikamente koji se koriste za liječenje malignih oboljenja. Od 77 miliona ljekova koliko ih je potrošeno prošle godine, 72 odsto je plaćeno iz državnog budžeta, od strane Fonda za zdravstveno osiguranje. Naš zadatak je da pratimo potrošnju i kvalitet ljekova. Posebno smo vodili računa o potrošnji antibiotika, gdje se i dalje nalazimo u sredini kada je u pitanju evropski prosjek. Analizom svih medikamenata koje su na tržištu utvrdili smo da su u Crnoj Gori dostupne najasavremenije terapije –citostatici za liječenje malignih oboljenja – istakla je dr Šahman Zaimovi Pomoćnica direktora CALIMS-a mr Željka Božović kazala je da su do kraja 2017. godine izdali 2000 dozvola za promet ljekova u našoj državi, dok su odbili 500 medikamenata koji nijesu imali potreban kvalitet i sigurnost. – Naša je nadležnost da svim medicinskim radnicima i stručnjacima obezbijedimo najbolje informacije o ljekovima koji se daju pacijentima – rekla je mr Božović.

Direktor CALIMS-a dr Milorad Drljević kazao je da su u posljednjih 10 godina od nastanka uradili sve što je predviđeno kako bi građani koristili bezbjedne terapije. – Građani mogu biti sigurni u kvalitet i bezbjednost ljekova. Na početku nijedan lijek nije bio registrovan, niti smo imali dovoljne kapacitete, ali smo oformili tim i donijeli propise koji regulišu ovu oblast na najbolji način – kazao je dr Drljević.

Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić kazao je da je potrošnja ljekova po glavi stanovnika u Crnoj Gori porasla sa 93 na 123 odsto, ili za 23 odsto. On je istakao da je važna analiza potrošnje kako bi mogli da planiraju dalja izdvajanja i korišćenje medikamenata u odnosu na zemlje Evrope.
– Imamo stalnu evidenciju koliko novca iz budžeta se daje za ljekove. To je prošle godine bilo oko 70 odsto za sve terapije koje su potrošene – saopštio je Čirgić.