12.oktobar – Bolji kvalitet života pacijenata s epilepsijom i Parkinsonom

0
352

Audio-vizuelna komunikacija, daljinska dijagnoza, razmjena medicinskih podataka, mišljenja, konsultacije i druge medicinske usluge između referentnih centara i bolnica u realnom vremenu, benefiti su projekta NeurNet, koji će doprinijeti smanjenju broja transporta i poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa epilepsijom i Parkinsonovom bolešću.

To je saopšteno na edukativnom događaju Značaj razvoja telemedicine u oblasti neurologije za region koji je organizovan u Herceg Novom u okviru IPA projekta NeurNet – Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti. Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku u zdravstvu i projekte Milica Škiljević, kazala je da je u okviru projekta NeurNet planirano uspostavljanje mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) koje će, kako je objasnila, omogućiti optimizaciju kapaciteta referentnih centara i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i prenos znanja i dobre prakse. – Projektom je predviđeno i opremanje bolnica savremenim EEG uređajima s video nadzorom, računarskom opremom, izrada aplikacije i instaliranje zajedničkog video-konferencijskog sistema. Navedeno će doprinijeti jačanju kapaciteta bolnica i unaprediti kvalitet pruženih usluga – navela je Škiljević. Ministarstvo zdravlja Crne Gore, kako je rekla, ulaže velike napore u jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova kroz ulaganje u infrastrukturu, opremu, a naročito, kako je dodala, u edukaciju kadra. Ona je rekla da je krajnji cilj primjene telemedice poboljšanje kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama, edukacija ljekara i zadovoljstvo pacijenata koji će biti u prilici da dobiju i drugo stručno mišljenje ljekara iz referentnih zdravstvenih centara.

Predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine, Dženita Hukić, kazala je da će sve bolnice, koje su uključene u projekat, putem opreme, biti uvezane u sistem i imaće mogućnosti audio-vizuelne komunikacije i razmjene medicinskih podataka. Ona je istakla da će 28 doktora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske imati priliku da unaprijede znanje i vještine u oblasti neurologije.

Direktor hrvatskog Zavoda za telemedicinu Mladen Novosel, istakao je da je Hrvatska imala sreću da je prije 13 godina počela sa organizovanjem institucije koja će se baviti telemedicinom. – Tako da smo u tih 13 godina skupili iskustvo u implemetaciji telemedicine, uvođenju novih usluga i međunarodnoj saradnji. To nam je pomoglo da dođemo do prijedloga projekta, koji je sada ovdje u fazi sprovođenja i sa kojim vjerujemo da ćemo mnogo napraviti, pogotovo na regionalnom nivou – kazao je Novosel.

Dr Mladen Debeljević iz Klinike za neurologiju KCCG, ocijenio je da projekat NeurNet predstavlja značajan korak u unaprjeđenju zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.
– Do sada su pacijenti sa farmakorezistentnom epilepsijom upućivani u Hrvtasku i Srbiju. Nabavkom savremene opreme, koja će ubrzo biti dostupna u KCCG, postojaće mogućnost da se ti pacijenti na adekvatan način zbrinu i neće biti potrebe za njihovim slanjem van granica Crne Gore i tu ćemo zaokružiti cjelokupan dijagnostički i terapijski postupak – objasnio je dr Debeljević.
Projekat NeurNet rezultat je saradnje Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja Crne Gore i Hrvatskog zavoda za telemedicinu.