12. april – Svečano obilježena 75-godišnjica KC Rebro – Hrvatska

0
230

Prigodnom svečanošću obilježeno je 75 godina Kliničkog bolničkog centra Zagreb, u nadležnosti predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića, ministra zdravlja Milana Kujundžića i ostalih gostiju. Klinički bolnički centar Zagreb najveća je bolnica u Hrvatskoj i sa statusom središnje nacionalne bolnice, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, od temeljne zdravstvene usluge do visoko sofisticiranih medicinskih postupaka. Klinički bolnički centar Zagreb – Rebro, osnovan je 1942. godine. Danas ima 29 klinika, gotovo 2.000 bolesničkih postelja, sa približno 5.500 zaposlenih, blizu milion i po pacijenata godišnje i prosječno 50.000 operacija svake godine.

Uporedo sa liječenjem i rehabilitacijom pacijenata iz cijele Hrvatske i inostranstva, prevencijom bolesti u Kliničkom bolničkom centru odvijaju se istraživački, naučnii i edukativni procesi, kao i kontinuirano stručno usavršavanje medicinskog osoblja na svim nivoima, što ga čini i najvećom bazom kliničke nastave medicinskoga fakulteta zagrebačkog univerziteta i zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

U svom je govoru predsjednik Vlade Andrej Plenković pozdravio doprinos KBC-a Zagreb razvoju hrvatskog zdravstva i zdravstvene zaštite, ali i naglasio poznata dostignuća, međunarodnu reputaciju i svakodnevni predani rad, zbog čega je ova medicinska ustanova izuzetno cijenjena, prepoznata i priznata.
Najavljeno je kako će kroz nacionalni program reformi koji će biti ubrzo usvojen, Vlada zdravstveni sistem učiniti djelotvornijim, smanjiti dugove i omogućiti dostupnost zdravstvenih usluga svim građanima.
Predsjednik Vlade je čestitao osoblju i menadžmentu KBC-a i iskazao predanost Vlade da uz odgovornost i povjerenje koje je dobila od hrvatskih birača, radi na unapređenju kvaliteta cijelog zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite hrvatskih ljudi.