11. april – Organizovana stručne konsultacije o razvoju dugoročne zdravstvene zaštite – Slovenija

0
269

Dugoročna briga je skup usluga koje su potrebne ljudima sa smanjenim nivoima fizičke i kognitivne sposobnosti, a time i duži vremenski period zavisi o pomoći u sprovođenju osnovnih aktivnosti i podržavaju obavljanja svakodnevnih zadataka. U budućnosti će to biti sve veći izazov kako stanovništvo stari, osim toga, trendovi pokazuju da se ova populacija suočava sa invaliditetom i time je potrebna podrška za obavljanje osnovnih dnevnih aktivnosti.
U tom smislu, Ministarstvo zdravlja je organizovalo konferenciju za dugoročnu zaštitu, sa međunarodnim učešćem. Predstavljene su dobre prakse u Sloveniji i Evropi, kao i načela za izradu Zakona o dugoročnoj zaštiti.
Tatjana Buzeti, vd direktorica za dugoročnu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, navela je načela za izradu Zakona o dugoročnoj zaštiti. Novi aranžmani će omogućiti sprovođenje dugoročne zaštite kao integrisane aktivnosti na način koji će omogućiti ljudima da imaju više samostalan i siguran kvalitet života.