12. Bolja rješenja za javne nabavke ljekova – Srbija

0
229

Održana je druga godišnja konferencija o zdravstvenim politikama Američke privredne komore u Srbiji (AmCham). Na njoj su o mogućnostima i najboljim praksama za unapređenje zdravstvenog sistema Srbije razgovarali direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Verica Lazić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović i predstavnici Ministarstva finansija i Odbora za zdravstvo AmCham.
Diskutovalo se o sistemskom pristupu povećanja dostupnosti inovativnih terapija zahvaljujući kome bi bilo omogućeno efikasnije, komfornije i brže izlečenje pacijenata, uz istovremeno smanjenje ukupnih troškova liječenja pojedinih oboljenja. Državni sekretar Mahmutović ukazao je da Ministarstvo zdravlja radi na pripremi Nacionalne strategije za ljekove koja bi predstavljala jasno određenu politiku koju treba sprovesti u narednom periodu u oblasti ljekova.
– Nacionalna strategija za ljekove treba da definiše prije svega stvaranje uslova za povećanje broja registrovanih ljekova na tržištu, razvoj kliničkih ispitivanja ljekova, politiku cijena, racionalnu upotrebu ljekova, održiv sistem finansiranja ljekova i određivanje prioriteta u liječenju stanovništva. To znači da ćemo vrlo brzo izraditi akcioni plan sa rokovima za završetak ovih planiranih ciljeva – rekao je Mahmutović.