12. februar – ODRŽAN SASTANAK REUMATOLOGA

0
237

U organizaciji kompanije Hoffmann – La Roche, održan je sastanak reumatologa u hotelu Ramada u Podgorici, koji je bio upriličen povodom uvođenja nove subkutane formulacije u tretman reumatoidnog artritisa.
Sastanak je moderirala dr Nataša Miketić, načelnica odjeljenja za reumatologiju KCCG.
Prof. dr Branimir Antić je govorio o iskustvu u liječenju pacijenata sa reumatoidnim artritisom ističući da:
– Pacijenti žele djelotvornu, lako primjenjivu terapiju s dugim održanim djelovanjem, uz što manje dodatnih ljekova i što manje nuspojava;
– Biološka terapija je dokazano djelotvorna i bezbjedna za terapiju reumatoidnog artritisa;
– Potkožna primjena lijeka je djelotvorna a i sigurna jednako kao i intravenska primjena;
– Subkutani oblici biološke terapije pružaju i mogućnost samoprimjene kod bolesnika sa hroničnim bolestima, koji ne bi dolazili u zdravstvenu ustanovu;
– Primjenom SC formulacija smanjuje se broj dolazaka u bolnicu, time se smanjuju i medicinski i ostali troškovi koji padaju na teret države.