12. februar – CRNA GORA SE UVRSTILA NA LISTU ZEMALJA KOJE IMAJU EFIKASAN SISTEM FARMAKOVIGILANCE

0
277

Tokom 2015. godine Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) je primila ukupno 132 prijave neželjenih dejstava ljekova, koja su se ispoljila na teritoriji Crne Gore. Na taj način Crna Gora se uvrstila na listu zemalja koje imaju efikasan sistem farmakovigilance (bezbjedna primjena ljekova), ispunivši kriterijume, koje je u tom smislu definisala Svjetska zdravstvena organizacija.

Sve prijave koje su proslijeđene od zdravstvenih radnika i predstavnika proizvođača ljekova su stručno procijenjene u CALIMS – u i proslijeđene u svjetsku bazu podataka za praćenje neželjenih dejstava, koju održava kolaborativni centar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO-World Health Organization) koji se nalazi u Upsali, Švedskoj. Globalno praćenje neželjenih dejstava ljekova, koje se odvija pod pokroviteljstvom WHO, je pokrenuto još 1968. godine. Od 1978. godine ove aktivnosti su povjerene kolaborativnom centru koji se nalazi u Upsali (the Uppsala Monitoring Centre – UMC). Danas, globalna baza podataka broji više od 12 miliona prijava neželjenih dejstava, koje su od osnivanja ovog programa, proslijedile zemlje članice programa. Crna Gora od 2009. godine predstavlja punopravnu članicu programa globalnog praćenja neželjenih dejstava ljekova.

Uspjeh koji je postignut predstavlja rezultat snažne posvećenosti CALIMS – a praćenju bezbjedne primjene ljekova, uspješne saradnje CALIMS-a sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima proizvođača ljekova koji prosleđuju prijave CALIM -u i samim tim ispunjavaju svoju Zakonom o ljekovima definisanu obavezu prijavljivanja svake sumnje na neželjeno dejstva lijeka nadležnoj Agenciji za ljekove.

CALIMS-u je početkom februara proslijeđena od strane WHO informacija da je kvalitet prijava neželjenih dejstava proslijeđenih iz Crne Gore izuzetan, što se može zaključiti na osnovu visoke vrijednosti parametra koji to potvrđuje (Completeness score), koji je viši od prosječne vrijednosti ovog skora koji se računa za prijave neželjenih dejstava, koje su proslijeđene od svih zemalja članica Programa WHO za praćenje bezbjedne primjene ljekova.