12. februar – Uskoro uvođenje participacije za sve ljekove – Hrvatska

0
274

Udruženja pacijenata utvrdile su da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) novim pravilnikom potencijalno želi da ukine osnovnu (besplatnu) listu ljekova i uvede participaciju za sve ljekove, bez definisanog najvišeg iznosa učestvovanja.
HZZO-ov novi pravilnik potencijalno će destimulisati stavljanje inovativnih ljekova na listu HZZO-a, zaustaviti širenja indikacija za primjenu pojedinih ljekova, te omogućiti da se pojedini lijek netransparentno premješta s besplatne A liste na B listu, na kojoj su ljekovi na recept koje treba doplatiti, upozorili su predstavnici udruženja pacijenata na konferenciji za novinare.
Zabrinutost zbog ograničenja koja se pokušavaju nametnuti novim pravilnikom iskazalo je 15 udruženja, tri dana nakon što je završilo e-savjetovanje o predlogu Pravilnika o mjerama za stavljanje ljekova na listu ljekova HZZO-a, kao i načinu utvrđivanja cijena ljekova koje će plaćati Zavod, te načinu izvještavanja o njima.
Predsjednik udruženja Remisija Nenad Horvat kaže da predlog Pravilnika predlaže ograničavanje prava pacijenata protivno čl. 2 Zakona o zaštiti prava pacijenata.
– Opasna je potencijalna mogućnost da oboljeli ostane bez lijeka u određenom momentu ili da mu se zbog odluke HZZO-a promijeni propisani lijek, jer lijek koji je do tada primao više neće biti dostupan. Pravilnik predviđa i ukidanje autonomije ljekara pri propisivanju terapije, jer ih ograničava na lijek koji i nije najbolja opcija za pacijenta – upozorio je Horvat