12. maj – Međunarodni dan sestrinstva obilježilo nacionalno udruženje

0
40

Ovogodišnji Međunarodni dan sestrinstva obilježava se pod sloganom:  Medicinske sestre –  glas za vođe –  vizija buduće zdravstvene zaštite. Fokus je ove godine stavljen na promjene i  inovacije u sestrinstvu, koje će u krajnjem doprinijeti kreiranju budućnosti   zdravstvene zaštite.

Kao najbrojnija profesija u sistemu zdravstvene zaštite, medicinske sestre treba značajnije da utiču  na  planiranje buduće zdravstvene zaštite, da vode glavnu riječ u iznalaženju i definisanju novih modela njege i novog načina rada. Pandemija je pokazala da  su medicinske sestre   fleksibilne, reaktivne, inovativne i kreativne.Takođe, svojim radom i pregnućima pokazali smo da je vrijeme  da vlade  investiraju u ovaj vitalni resurs,  kako bi  se izgradili bolji, pripremljeneniji i otporniji  zdravstveni sistemi  za budućnost.

Iz nacionalnog udruženja upozoravaju da, uz rastuće zdravstvene zahtjeve u budućnosti koji nas čekaju, ne može se dozvoliti da se  broj iskusnih  starijih medicinskih sestara  nastavlja smanjivati,već je neophodno uložiti napore da se zadrže. Vlade država  sa dobrim namjerama regrutuju  nove medicinske sestre za budućnost, ali im treba tri do četiri godine  da ih obuče i još mnogo godina  da se stekne iskustvo da bi postali kompetenti stručnjaci u  u pružanju usluga zdravstvene njege. Zato je potrebna podrška i zadržavanje naših najiskusnijih medicinskih sestara i  trenutne radne snage.

Važna činjenica je da su medicinske sestre na prvom mjestu u rješavanju mnogih oblika nasilja zbog uloge koju imaju u održavanju sigurnosti pacijenata i zajednica. Međutim, upravo one su vrlo često izložene verbalnom, emocionalnom, fizičkom nasilju, ili od drugih zdravstvenih radnika, posebno onih koji imaju veću moć .na svom radnom mjestu i to mnogo više u poređenju sa drugim profesijama. Najveći procenat bilo kojeg oblika nasilja nad medicinskim sestrama je od strane pacijenata. Ovo je nažalost globalni problem.