12. novembar – Novi informacioni sistem u KCCG

0
72

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u toku je implementacija novog informacionog sistema koja se sprovodi u okviru projekta Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori. Implementacijom ovog projekta, vrijednog 1.1 milion eura i formalno je započeta informatizacija najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

– Ovo je jedan od krucijalnih projekata kada se govori o digatalnoj transformaciji u zdravstvu i podrazumijeva kompletnu informatizaciju i informatičku integraciju svih sistema u KCCG, počev od osnovnog – medicinskog sistema (Helian), preko poslovnog (PIS) i drugih pomoćnih sistema sve do upravljačkog dijela i “pametnog menadžmenta” (business intelligence – BI) – navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Iz tog vladinog resora navode da je poslije više pokušaja instaliranja novog informacionog sistema u prethodnom periodu, u martu ove godine otpočela implementacija koja je, kako su kazali, nažalost, zbog epidemije Covid-19, dva puta prekidana. Ona je, dodaju, početkom septembra ponovo nastavljena u mjeri u kojoj su to epidemiološki uslovi dozvoljavali.

– Sistem je trenutno implementiran na nekoliko klinika i djelova KCCG i već se pokazao kao vrlo prihvatljiv od strane medicinskog osoblja uz pružanje komfornijeg rada i veće efikasnosti. Medicinski informacioni sistem (Heliant) medicinskom osoblju donosi benefite u radu koji podrazumjevaju vođenje medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, na jednom mjestu, uz značajnu uštedu vremena i povezivanje poliklinike i odjeljenja – navodi se u saopštenju.

Iz ministarstva ističu da će na ovaj način pacijenti efikasnije ostvarivati zdravstvenu zaštitu na tercijanom nivou jer će, kako su kazali, svi podaci (istorija bolesti, terapija) koji se jednom unesu u sistem biti dostupni ordinirajućim ljekarima u svim organizacionim jedinicama KCCG.

– Novi informacioni sistem doprinijeće preciznijem upravljanju veoma složenim sistemom kakav je KCCG, a odnosi se između ostalog, na upravljanje finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima KCCG u cilju njihove što veće racionalizacije kao i pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge po principu ‘pacijent u centru sistema’. Sistem će omogućiti i preciznije praćanje potrošnje ljekova i potrošnog materijala, kao i precizniju primjenu DRG sistema i fakturisanja usluga – precizirali su iz Ministasrtva zdravlja.

Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja i kancelarija Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u svojstvu implementacionog partnera i tehničke podrške.