12. novembar – Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti – Hrvatska

0
242

Radna grupa koja je radila na izradi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti završila je sa radom pa bi zakonski predlog, prema najavi ministra zdravlja Milana Kujundžića, uskoro trebao ići u e-savjetovanje, a sa novim predlogom zadovoljni su ljekari primarne zdravstvene zaštite, dok su bolnički ljekari prema njemu kritični. Predsjednica Koordinacije hrvatske porodične medicine (KoHOM) Vikica Krolo pozdravlja rješenja koja se odnose na ljekare u primarnoj zaštiti – umjesto koncesija uvođenje sistema privatnih ordinacija, mogućnost rada do 70-te godine života, zapošljavanja još jednog ljekara i prenos ambulante nakon odlaska u penziju i mogućnost dodatnog rada nakon radnog vremena. Takođe se predlaže da se umjesto iznosa koncesije najam ordinacije plaća po tržišnoj cijeni, a jasno bi se definisalo i da ljekar koji odlazi iz ordinacije i prenosi je na drugog ljekara može naplatiti tokom godina uložni novac u opremu.