12. oktobar – Održan simpozijum Srpskog lekarskog društva – Srbija

0
245

Peti simpozijum Medicina u umetnosti 2018. u Zaječaru, u organizaciji Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar održan je u amfiteatru Doma zdravlja Zaječar.
0Piše: H. D.12. oktobra 2018. 20.05

Foto: Plakat
Usmene i poster prezentacije u okviru ovog simpozijuma organizovane su u četiri cjeline: Medicina kao umjetnost, Medicina i nadrealizam, Lucidnost umjetnika – od životnog stila do dijagnoze i Seksualnost u umjetnosti. Tokom trajanja simpozijuma održani su i prigodni umjetnički događaji.
Predavanja po pozivu su održali dr Vladimir Jokanović, Novi Sad: Potreba savremene medicine za umjetničkom i humanom kategorijom; dr Kornelia Đaković Švajcer, Novi Sad: Dance Macabre ili humani skelet kao metafora; dr Ljubomir Panajotović, Beograd: Slike rata u djelima Čarlsa Bela i Henrija Tonksa; dr Dušan Đurić, Kragujevac: Odiseja ekspertskih sistema – Ars Magna; dr Vukašin Antić, Vranje: Bila jednom ruža jedna.
Prilozi za biografiju profesora farmakologije Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Radivoja Pavlovića (1893-1983); dr Dejan Dimić, Beograd: Scene ozdravljenja na freskama manastira Dečani; dr Emil Vlajić, Zaječar: Medicina između nauke i umjetnosti; dr Bojana Cokić, Zaječar: Igra djece viđena okom umetnika; dr Bratimirka Jelenković, Zaječar: Frida Kalo – Život i umjetnost.