24. oktobar – Opada broj živorođene djece – Hrvatska

0
312

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 36.556 djece, dok je umrlo 53.477 osoba, a najčešće uzrok smrti su cirkulacijske bolesti i novotvorevine, koje su bile uzrokom smrti kod tri četvrtine umrlih, pokazuju podaci iz Hrvatsko zdravstveno-statističkog popisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Registrirano je ukupno 36.104 poroda s ukupno 36.584 živorođene djece, 149 djece je mrtvorođeno a u prvih sedam dana umrlo je 75 novorođenčadi. Najviše rodilja bilo je u dobnoj grupi 30-34 godina te u grupi 25-29 godina. Za 37,8 posto žena to je bio prvi porod, u 39,3 posto slučajeva drugi, 15,5 posto žena rodilo je treće dijete a 7,6 posto četvrto i više.

Lani je bio prijavljen 6141 pobačaj, što predstavlja dalji pad u odnosu na 2016. kada je bilo ukupno 6904 pobačaja. U ukupnom broju legalno induciranih pobačaja bilo je 2416 ili 39 posto, a među tim ženama najviše je bilo onih sa djecom i u dobi između 30 i 39 godina (47 posto).