15. oktobar – Svakodnevno bar po jedan ljekar napusti posao – Kosovo

0
263

Ljekarska komora Kosova, Sindikat zdravstva i poslanici Skupštine Kosova izražavaju zabrinutost zbog činjenice da je oko 90 ljekara za posljednja tri mjeseca napustilo Kosovo, kao i zbog toga što ta pojava poprima sve šire razmjere. Zdravstveni radnici smatraju da, ako se ne preduzmu hitne mjere, Kosovo se može suočiti s problemom nedovoljnog broja ljekara. Član parlamentarne komisije za zdravstvo dr Hadži Avdulji, ocjenjuje da je ova situacija rezultat lošeg upravljanja zdravstvenim sistemom.

– Iako imamo najmanji broj ljekara, ljekari nemaju posao. Ovo pokazuje da mi ne znamo koji su nam ljekari potrebni, koje specijalizacije treba da se odobre, a to nas košta mnogo kroz gubitak velikog potencijala mladih ljekara, ali i zato što najvitalniji dio društva bježi – kaže on.
Predsjednik kosovske Ljekarske komore, dr Pljeurat Sejdiu, ocjenjuje da će, ukoliko se nastavi ovakav trend odlaska ljekara, to imati loše posljedice za zemlju, kao i da ova pojava poprima zabrinjavajuće razmjere.