13. decembar – IJZ-u naredne godine 800.000 eura više

0
243

Fond za zdravstveno osiguranje planirao je uvećanje budžeta Institutu za javno zdravlje za 2020. godinu za 800.000 eura, tako da će raspolagati sa ukupnim iznosom od 4.890.000 eura.

Iz Fonda ističu da su sredstva za kapitalne izdatke planirana u iznosu od 7,26 miliona eura i povećana su za 3,18 miliona u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na izdatke za građevinske objekte u iznosu od 1,62 miliona, za medicinsku opremu i sredstva transporta 5,22 miliona i za investiciono održavanje 0,43 miliona eura, piše Dan.

Program Instituta za javno zdravlje uvećan je sa 4,09 na 4,89 miliona, odnosno za 0,8 miliona eura, a odnosi se na povećanje sredstava za potrebe mikrobiološke laboratorije, za sprovođenje programa monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu i druge planirane projekte i programe.

Izdaci za medicinsku opremu i sredstva transporta obuhvataju sredstva za otplatu anuiteta za nabavljenu medicinsku opremu po bilansima potreba za medicinskom opremom iz 2017. i 2018. godine, koje je sačinilo Ministarstvo zdravlja, u iznosu od 3,16 miliona i sredstva za nabavku nove opreme i voznog parka po zahtjevima JZU u iznosu od 2,06 miliona eura saopštili su iz Fonda.

Iz Fonda navode da predloženi nacrt budžeta za 2020. godinu ima i razvojnu komponentu, koja se ogleda kroz nekoliko stavki, a prije svega kroz planiranje sredstava za nabavku medicinske opreme i izdatke za građevinske objekte za sva tri programa, u ukupnom iznosu od 7,96 miliona eura.

Planiranje sredstava za dalji razvoj i sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori u KCCG u iznosu od 0,15 miliona eura; planiranje sredstava u iznosu od 1,0 milion eura za nastavak kontinuirane medicinske edukacije i razvoj, planiranje sredstava za poseban program za angažovanje medicinskih stručanjaka eksperata izvan Crne Gore za rad u Kliničkom centru kazali su u Fondu.