13. mart – Za privatnike i liječenja van Crne Gore 19 miliona eura

0
252

Fond za zdravstveno osiguranje sklopio je dvogodišnje ugovore sa 15 privatnih ustanova, koje će pružati specijalističke preglede i operacije osiguranicima kojima ove usluge ne mogu biti pružene u državnim bolnicama zbog nedostatka ljekara specijalista.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je da je za privatne ustanove i liječenje u inostranstvu iz budžeta planirano 19.000.000 eura.

– Na osnovu objavljenog javnog poziva, izvršen je odabir 15 zdravstvenih ustanova van mreže (PZU) sa kojima će biti ugovoreno pružanje zdravstvenih usluga u periodu od 1.4.2019. do 31.3.2021. godine. Postojeći ugovori su u primjeni do 31.3.2015.godine. Radi se o dvije privatne zdravstvene ustanove za djelatnost patohistologije, dvije za usluge Nuklearne magnetne rezonance (NMR), osam za oftalmološke usluge i tri za ustanove u kojima se obavlja vantjelesna oplodnja (IVF) – istakao je Čirgić.
Kazao je i da nije produžen ugovor sa specijalističkom ustanovoma reumatologije za opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, jer Opšta bolnica Kotor ima kadrovskih kapaciteta da obavlja ove preglede.