13. oktobar – Zdravstvene institucije da se ugledaju na KCCG

0
228

Zdrava nacija je osnov napretka, a Klinički centar slijedi to opredjeljenje Vlade, zbog čega je neophodno da se zdravstvene institucije ugledaju na KCCG, kako bismo na nivou cijele Crne Gore imali sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kazao je premijer Duško Marković tokom obilaska te institucije.
– Današnji menadžment u KCCG se u uhvatio u koštac sa brojnim izazovima, slabostima i nedostacima i u veoma kratkom roku napravio impresivne rezultate. Obišao sam Dječju bolnicu. Posebno me raduju izvedeni radovi, opremljenost i nivo zdravstvene usluge u Dječjoj bolnici. Obišao sam takođe Očnu kliniku i neke druge klinike i uvjerio se u impresivni rezultat koji je menažment KCCG sa ljekarima i osobljem napravio u ovom kratkom periodu”, naglasio je predsjednik Vlade.
Marković je informisao rukovodstvo Kliničkog centra da će Vlada kroz budžet za narednu godinu snažno podržati nastavak modernizacije i unapređenje svih aspekata rada te zdravstvene ustanove.