14. – 18. septembar – ODRŽANA 59 KONFERENCIJA MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU – BEČ

0
275

Najviše upravljačko tijelo za donošenje odluka Agencije, Opšta konferencija okuplja visoko pozicionirane službenike i predstavnike država članica, država nečlanica, međunarodnih i regionalnih organizacija kako bi se razmotrile i donijele odluke o ključnim strateškim ciljevima i načinu rada Agencije i njezinim prioritetima.

Raspravljalo se o brojnim temama iz djelokruga rada Agencije, poput razvoja nuklearnih tehnologija, zaštite od zračenja, aktivnosti tehničke saradnje, daljeg razvoja programa Agencije u području nuklearne sigurnosti i primjene nuklearne nauke i tehnologije.

Generalni direktor Agencije Yukiyu Amanu je podsjetio na važnost tema za jačanje zdravstvenog sistema za dijagnozu i liječenje tumorskih stanica korištenjem nuklearne tehnologije.

Naglašena je važnost nove Nacionalne strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija, čiji glavni cilj je korištenje atomske energije u miroljubive svrhe. IAEA ima 164 države članice.