14. jul – AKREDITOVANO PRVIH DESET ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FBIH

0
323

SARAJEVO – Na svečanosti održanoj 14. jula uručeni su sertifikati predstavnicima prvih deset zdravstvenih ustanova sa područja Federacije BiH koje su od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) FBiH akreditovane za kvalitet pružanja zdravstvenih usluga.

Sertifikate predstavnicima akreditovanih ustanova uručili su federalni ministar zdravstva prof.dr  Rusmir Mesihović i direktor AKAZ-a FBiH dr Ahmed Novo.

Odlukom AKAZ-a FBiH akreditovane su sljedeće zdravstvene ustanove koje su aplicirale za akreditaciju i koje su u prethodnom periodu bile intenzivno uključene u proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta:

• Dom zdravlja Gračanica (uključujući 17 timova porodične medicine i centar za mentalno zdravlje) koji je ujedno i prvi dom zdravlja u BiH koji je u potpunosti akreditovan;

• Centri za mentalno zdravlje domova zdravlja Bihać, Tuzla, Srebrenik, Vogošća, Novi Grad-Sarajavo, Vitez i Zenica;

• Porodilišta UKC Tuzla i Opštee bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu kao „bolnice prijatelji beba“.

Akreditacija kao krajnji rezultat dugotrajnog i sistemskog procesa uspostavljanja kvaliteta je potvrda da ove zdravstvene ustanove, odnosno njena odjeljenja i službe ispunjavaju optimalne standarde i kriterijume sigurnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Proces akreditacije je zasnovan na standardima koji jasno uspostavljaju mjerenje kvaliteta za svaki aspekt pružanja zdravstvenih usluga, obuhvatajući sve dijelove i službe zdravstvene ustanove. Za one koji to postignu, akreditacija je zaslužena nagrada koja demonstrira osoblju i pacijentima da organizacija pruža usluge visokog kvaliteta.

Čestitajući predstavnicima akreditovanih ustanova, dr Rusmir Mesihović je istakao da je unapređenje kvaliteta, kroz uspostavljanje sistema razvoja organizacionih, tehnoloških i kliničkih standarda koji će biti mjerljivi i na temelju kojih će se objektivno ocjenjivati stepen kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova jedan od prioriteta reformskih procesa u oblasti zdravstva.

Dr Mesihović je ovom prilikom najavio da će u okviru “Projekta jačanja zdravstvenog sektora” koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u periodu august 2014 – maj 2015. AKAZ realizovati projekat uspostavljanja sistema sigurnosti u timovima porodične medicine na području Kantona Sarajevo. Ovaj projekat podrazumijeva uspostavljanje standarda sigurnosti, edukaciju 200 timova porodične medicine u KS, te u završnici i sertifikaciju timova.

Treba naglasiti da je proces akreditacije centara za mentalno zdravlje podržao “Projekat mentalnog zdravlja u BiH”, koji se realizuje u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, dok proces akreditacije porodilišta kao “bolnica prijatelja beba” podržava UNICEF.