14. maj – MMR primilo više od 4.000 djece

0
238

U Podgorici je od avgusta prošle godine do danas MMR vakcinu primilo više od četiri hiljade djece, saopšteno je iz podgoričkog Doma zdravlja. Pedijatrijski timovi Doma zdravlja proteklog vikenda, u zdravstvenom objektu Blok pet, sproveli su vanrednu vakcinaciju djece.

Pozvano je oko 100 djece, a odziv je bio izuzetno dobar jer se pozivu nije odazvalo samo nekoliko roditelja. Djeci su, u skladu sa uzrastom urađeni sistematski pregledi, a djeca predškolskog uzrasta nakon toga su primili vakcine prema kalendaru vakcinacije (Pentaxim ,Hep B, MMR, OPV, DT al, dT pro adultis).
Pedijatrijski tim Doma zdravlja organizovao je i kampanjsku vakcinaciju djece u Izbjegličkom naselju Vrela Ribnička, gdje je pregledano i vakcinisano 57 djece, od ukupno 90 koliko je bilo pozvano.
Zahvaljujući dobro organizovanoj javnoj kampanji Doma zdravlja Podgorica, od avgusta prošle godine do sada MMR vakcinu primilo je preko četiri hiljade mališana. Dom zdravlja Podgorica nastaviće i u narednom periodu da sprovodi redovne i vanredne vakcinacije, kako bi se obuhvat vakcinise djece na teritoriji Glavnog grada bio još veći.