14. novembar – ODRŽAN SASTANAK NACIONALNE MREŽE ZA NADZOR NAD REZISTENCIJOM NA ANTIBIOTIKE

0
221

Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) organizovalo drugi Sastanak nacionalne mreže za nadzor nad rezistencijom na antibiotike – CAESAR u amfiteatru Instituta za javno zdravlje. Sastanak su otvorili generalna direktorka Direktorata za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, dr Mira Jovanovski Dašić, direktor Instituta za javno zdravlja doc. dr Boban Mugoša i g. Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije.

Na prvom CAESAR sastanku koje je Ministarstvo zdravlja organizovalo u novembru prošle godine, učesnici su bliže upoznati sa problemom rezistencije bakterija na antibiotike, načinom prikupljanja podataka o rezistenciji i sopstvenim mjestom i ulogom u savladavanju ovog rastućeg javnozdravstvenog globalnog problema.

Crna Gora se pridružila CAESAR mreži čime se obavezala da će prikupljati i dostavljati Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nacionalne podatke o rezistenciji bakterija na antimikrobne ljekove. Prikupljanje podataka o rezistentnosti je inicijalni korak, neophodan za sagledavanje veličine problema i za traženje rješenja.

Na ovogodišnjem CAESAR sastanku su učestvovali direktori zdravstvenih ustanova, direktori klinika na kojima je značajna upotreba antibiotika, mikrobiolozi, epidemiolozi, infektolozi, anesteziolozi, predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje, Agencije za ljekove i medicinska sredstva, Uprave za inspekcijske poslove i članovi Nacionalne interdisciplinarne komisije za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA) Ministarstva zdravlja. Cilj ovog sastanka je bio da se učesnici detaljnije upoznaju sa dosadašnjim rezultatima aktivnosti koje Ministarstvo zdravlja sprovodi u oblasti suzbijanja i kontrole rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori kako bi se mogle planirati aktivnosti za 2017.godinu.