14. septembar – Za medicinska pomagala još 200.000 eura

0
232

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) nacrtom budžeta za sljedeću godinu predložio je da se povećaju izdvajanja za medicinsko tehnička pomagala za 200.000 eura, što znači da postoji mogućnost da i dijabetičari stariji od 26 godina na teret ove ustanove dobiju spoljne portabilne insulinske pumpe.
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić, komentarišući nedavno mišljenje ombudsmana u kojem je ocijenjeno da su diskriminatorne odredbe pravilnika o ostvarivanju prava na medicinskotehnička pomagala, jer onemogućavaju osiguranicima starijim od 26 godina da ostvare pravo na spoljnu portabilnu insulinsku pumpu. Čirgić smatra da, ipak, ova odredba o definisanim godinama života za ostvarivanje prava na insulinsku pumpu nije diskriminatorska zato što svi dijabetičari imaju kompletna prava i zdravstvenu zaštitu i sve potrebno obezbijeđeno u dovoljnoj i potrebnoj količini da mogu kontrolisati nivo šećera u krvi.
-Odredba nije diskriminatorska u smislu da su osigurana lica van ove starosne granice onemogućena u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, već je samo osiguranim licima mlađe životne dobi, omogućen komforniji način kontrolisanja dijabetesa – kazao je Čirgić.
Naveo je da Fond u kontinuitetu prati sugestije i primjedbe vezane za ostvarivanje prava, te da će u ovom slučaju, u konsultaciji sa nadležnom medicinskom strukom ponovo razmotriti pravo na insulinsku pumpu.
Na osnovu svih relevantnih podataka, pojašnjava on, pristupiće izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala vodeći računa o opredijeljenim budžetskim sredstvima.
– Nacrtom budžeta planirali smo veći iznos sredstava za medicinsko tehnička pomagala, nakon usvajanja Zakona o budžetu za 2019. godinu, znaćemo sa čime raspolažemo, kada ćemo moći da planiramo i dalje aktivnost, konkretno za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu… Iznos sredstava za medicinsko tehnička sredstva prema planu za ovu godinu je 1,9 miliona, a prema nacrtu za sljedeću 2,1 miliona – istakao je Čirgić.