15. avgust – Kliničkom centru uručena donacija od 10.000 eura

0
271

Odlukom Upravnog odbora Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom doniralo je 10.000 eura Kliničkom centru Crne Gore.
Donirana sredstva namijenjena su za nabavku dodatne opreme za čuvanje koštanog tkiva za potrebe operacionog bloka u Klinici za ortopediju i traumatologiju, koju do sada nijesu posjedovali, a koja predstavlja važan segment za bezbjedan rad sa pacijentima.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pored svoje osnovne djelatnosti, na ovaj način afirmiše i društveno odgovorno poslovanje ka ustanovama kojima je pomoć najpotrebnija.