15. februar – Elektronski karton za davaoce krvi

0
273

Zavod za transfuziju krvi, uveo je elektronski karton za dobrovoljne davaoce krvi koji će, kako su kazali, davaocima obezbijediti veću komfornost, a administrativne procedure svesti na minimum. Elelektronski karton je već u funkciji u Podgorici, dok će nakon početnog, testnog perioda, biti uveden i u drugim organizacionim djelovima Zavoda širom Crne Gore. – Ostvareni procenat davalaštva od tri odsto na nivou prošle godine nas obevezuje da našu službu konstantno unaprijeđujemo u cilju veće komocije za dobrovoljne davaoce krvi – naveli su iz Zavoda. To, prema njihovim riječima, podrazumijeva veću sigurnost, skraćivanje vremena provedenog u prostorijama Zavoda, što ujedno vodi i većem komforu davaoca. – Time ostvarujemo kontinuitet u darivanju koji vodi obezbjeđivanju dovoljnih količina sigurne krvi za liječenje svih građana Crne Gore – ukazali su iz Zavoda.

U komunikaciji sa davaocima krvi, a imajući u vidu iskustva drugih transfuzioloških centara iz regiona i šire, uvidjeli su potrebu pojednostavljivanja administrativnih procedura prilikom registracije davalaca krvi i pažljivo radili na pripremi za uvođenje elektronskog kartona. Iz Zavoda su objasnili da je do sada bilo potrebno, prilikom svakog evidentiranja davaoca, da mu bude otvoren karton, u koji bi mu se ručno ispisivali lični podaci kao i podaci o donaciji. To je oduzimalo određeno vrijeme na samom početku procesa donacije, kako davaocima tako i medicinskom osoblju zaposlenom na registraciji davalaca, jer je bilo potrebno upisati tražene podatke u kartonu i u informacionom sistemu. – Odlučili smo da kreiramo takav elektronski karton koji će povući sve potrebne informacije iz informacionog sistema, čime će prestati potreba za kartonima i kartotekom, koji će se ubuduće, kao medicinska dokumentacija, čuvati u arhivi Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici, ali će biti povučeni iz svakodnevne procedure – rekli su iz Zavoda. Obavezan upitnik, koji svaki potencijalni davalac krvi dolaskom u Zavod mora popuniti, sada je ujedno i karton davaoca. Tokom prošle godine ostvareno ukupno 18.653 donacije krvi, što je za oko hiljadu više nego godinu ranije. – Takođe, veliku zahvalnost dugujemo pojedincima koji su nas redovno posjećivali, ali i organizatorima 218 akcija dobrovoljnog darivanja krvi tokom prošle godine, koji su nam pomogli da rezerve budu na zadovoljavajućem nivou, bez većih oscilacija, tokom cijele godine – zaključili su iz Zavoda.