15. mart – Ljekarima produženo važenje licenci

0
247

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Izmjenama je predviđeno da se rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci za rad zdravstvenim radnicima kojima je izdata licenca po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona, produžuje do 30. septembra ove godine.

– Dopunama se propisuje obaveza zdravstvenih radnika koji su zahtjev za izdavanje licence za rad podnijeli Ljekarskoj komori, a o kojima nije odlučeno do dana stupanja na snagu ovog Zakona, da zahtjev za izdavanje licence podnesu Komori do 30. septembra 2018. godine – saopšteno je iz Vlade. Takođe, izvršena je dopuna Zakona i u odnosu na izdavanje licence za rad zdravstvenim radnicima koji su stekli obrazovanje na medicinskom fakultetu i neposredno obavljaju zdravstvenu djelatnost na osnovu rješenja Ministarstva zdravlja, kojim je utvrđeno da ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti.

– Predloženom odredbom propisuje se obaveza ovih zdravstvenih radnika da zahtjev za izdavanje licence podnesu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, kao i rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona za izdavanje licence od strane Ljekarske komore – saopšteno je iz Vlade.