16.mart – Memorandum o saradnji KCCG i univerzitetske bolnice Koč

0
282

Direktrorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević i Ertan Mehmet ispred Univerzitetske bolnice KOČ iz Turske, u prisustvu medicinske direktorice KCCG dr Snežane Raspopović i predsjednika Odbora direktora KCCG dr Jevta Erakovića, potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti zdravstvene djelatnosti.
Zdravstvena grupacija KOČ, koja uključuje i Američku bolnicu, je najstarija bolnica u privatnom zdravstvenom sektoru i iduće godine proslavlja 100 godina postojanja.
– Radi se o grupaciji sa izrazito razvijenom dijagnostikom i kapacitetima za hospitalni tretman velikog i različitog broja oboljenja. Od izuzetnog su ugleda u zdravstvu uopšte – saopšteno je iz KCCG.
Saradnja će se vršiti kroz aktivnosti kao što su razmjena osoblja, naučnih materijala, publikacija i informacija, zatim zajedničke istraživačke aktivnosti i publikacije.
Univerzitetska bolnica KOČ će KCCG pružati savjetovanje u cilju unapređenja zdravstvene djelatnosti. Memorandum, takođe, podrazumijeva i edukativne programe za medicinsko osoblje KCCG-a. Aktivnosti će biti sprovedene nakon međusobnih konsultacija dvije institucije.
Ovaj Memorandum je nastavak uspostavljanja saradnje KCCG sa međunarodnim referentnim zdravstvenim institucijama, koja ima za cilj unapređenje i podizanje nivoa pružanja zdravstvenih usluga u našoj ustanovi.