15. septembar – ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI O DJEČIJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJI

0
350

3U okviru Programa kontinuirane medicinske edukacije, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a u skladu sa planom stručnog i naučnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za 2016. godinu, Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore organizovao je u specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota – Kotor, stručno predavanje o dječijoj i adolescentnoj psihijatriji. Predavanje je održala dr Lea Sinkovec, specijalista dječje i adolescentne psihijatrije iz Slovenija. Predavanje je pratilo 45 zdravstvenih radnika iz Podgorice, Cetinja, Budve, Tivta, Herceg Novog i Kotora, a izazvalo je veliko interesovanje svih učesnika, interaktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja. Sve je to uticalo da dr Lea Sinkovec donese odluku da svoj honorar za predavanje, koji je odobren od centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore, pokloni za nabavku materijala za rad za radno-okupacionu terapiju specijalne bolnice Dobrota.