16. jun – Nova verzija društvene mreže za OSI

0
209

Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom iz 11 dnevnih centara u Crnoj Gori, od sredine jula moći će jednostavnije da komuniciraju, putem posebno osmišljene društvene mreže.
Platforma za korisnike i volontere dnevnih centara razvija se u okviru projekta -Društvena mreža za mlade sa smetnjama u razvoju- koji realizuje Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Pljevlja.
Cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije, time što se mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom omogućava korišćenje savremenih tehnologija i uključivanje u tokove modernog života.
Platforma ima razvijene web module, baze podataka, softver za audio i video komunikaciju, a osmišljena je i Android i iOS aplikacija. Društvena mreža biće opremljena softverom koji prepoznaje govor i prevodi ga u tekst i obratno, što će pomoći osobama sa djelimičnim ili potpunim smetnjama vida i sluha.
Narednog mjeseca, volonteri, djeca i zaposleni u dnevnim centrima imaće priliku da testiraju prvu verziju društvene mreže. Sredinom jula očekuju se prvi korisnici, koji će imati priliku da iskuse prednosti digitalne komunikacije i online druženja.
Fondacija Telenor je podržala projekat na konkursu -Uključi se digitalno-.