15. jun – Obesmišljene deklaracije na Brajevom pismu

0
310

Liberalna partija i Savez slijepih ocijenili su da je neprihvatljivo nepoštovanje Zakona o zaštiti potrošača i odredaba o deklaracijama na Brajevom pismu za osobe oštećenog vida.
Andrija Popović i Goran Macanović navode da je ideja obilježavanja osnovnih životnih namirnica, prehrambrenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića i sredstava za higijenu obesmišljena usvajanjem Pravilnika koji propisuje samo dva proizvoda i to tečni deterdžent za pranje odjeće i posuđa i šampon za kosu. Odredbe ovog Pravilnika koje je donijelo Ministarstvo ekonomije dodatno su diskriminatorne jer se odnose samo na proizvode veće od 0,5 litra a obavezno je obilježavanje samo 1/5 proizvoda i to u prodajnim objektima koji su veći od 500 metara2.
Ovakve odredbe obesmišljavaju duh Zakona i suštinu njegove primjene – ocijenila je Liberalna partija. Na sastanku je ocijenjeno da Ministarstvo u saradnji sa civilnim sektorom i korisnicima mora promijenti Pravilnik i upodobiti ga realnim potrebama i zadovoljenju osnovnih životnih potreba slabovidih i slijepih lica.
Macanović je u ime Saveza slijepih upoznao poslanika Liberalne partije Andriju Popovića i saradnike o drugim problemima sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Posebno je naglašena važnost izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.