16. mart – Raste broj djece sa poremećajima u govoru – Srbija

0
187

Sve  je više djece koja ne umiju da govore pravilno, ali je zato broj stručnjaka, odnosno logopeda znatno manji u državnim zdravstvenim ustanovama, prema nekim podacima samo nešto više od tri stotine u cijeloj Srbiji. Logopedi se prije odlučuju da zasnuju privatnu praksu, nego da rade u državnim ustanovama.

Evropski dan logopedije obilježava se, 6. marta i ima za cilj podizanje pažnje i ukazivanje na važnost pravovremene logopedske intervencije, na podizanje svijesti široj javnosti o postojanju širokog spektra komunikacionih poremećaja i njihovom djelovanju na kvalitet života i ljudsko zdravlje. Ovogodišnja tema koju je Evropska logopedska asocijacija CPLOL predstavila za 2020. godinu glasi Poremećaji čitanja i pisanja. Poremećaji čitanja i pisanja se stručno nazivaju dysgraphia (disgrafija) i dyslexia (disleksija), navodi se na sajtu Udruženja logopeda Srbije.