16. novembar – OBRAĆANJE SINDIKATA DOKTORA MEDICINE CRNE GORE

0
411

Sindikat doktora medicine Crne Gore (SDMCG) reagovao je povodom nacrta Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim se utvrđuju i ostvaruju prava na zaradu, naknadu zarade i druga primanja, kao i koeficijente koji se odnose na isto. Naime, pomenutim Nacrtom zakona, doktorima medicine dodijeljen je koeficijent između 6 i 8,20. Sa druge strane, isti zakon stavlja u povoljniji položaj neke druge profesije, kao na primjer sudsku i tužilačku, za koju predlaže koeficijent između 18 i 22, što je u suprotnosti sa članom 5 stav 1 tačka 1 istog Nacrta.

Sindikat doktora medicine Crne Gore smatra da ovakvo zakonsko rješenje, donijeto nakon usvojenog prijedloga zakona o zdrastvenoj zaštiti, predstavlja još jedno u nizu zakonskih rješenja koje doktore Crne Gore dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na ostale zaposlene finansirane iz budžetskih sredstava. Pored zabrane dopunskog rada ljekarima zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama, uspostavlja se još jedno u nizu ograničenja, shodno članu 19, zaposleni po osnovu dodatka na zaradu (noćni rad, dežurstvo, prekovremeni rad, rad za vrijeme praznika) ne može zaraditi više od 40% visine osnovne zarade. Ljekar specijalista uz maksimalno angažovanje kroz noćni, prekovremeni rad može prihodovati najviše 770 eura.

Nejasno je zbog čega se ide za zakonskim rješenjima kojima se rad doktora u kontinuitetu degradira, biva sve manje cijenjen u odnosu na ostale profesije sa istim ili manjim stepenom stručne spreme.

Ovim saopštenjem Sindikat izražava oštar protest protiv ovog i ovakvog nacrta Zakona, i takođe zahtijeva da bude učesnik javnih rasprava povodom izmjene istog. Takođe se pridružuje ostalim sindikalnim organizacijama koje su javno izrazile svoje nezadovoljstvo povodom pomenutog Nacrta.