17. avgust – Ukida se dopunsko zdravstveno osiguranje

0
276

U Crnoj Gori će biti ukinuto dopunsko zdravstveno osiguranje, predviđeno je izmjenama Zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Navodi se da je primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju iz 2016. godine, sa izmjenama iz 2017. i 2018. godine pokazala određene probleme i nejasnoće.
– Analizom opravdanosti sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, koju je uradilo Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje i Agencijom za nadzor osiguranja, utvrđena je opravdanost ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja – kaže se u obrazloženju.
Vlada Crne Gore je ovu analizu usvojila i donijela zaključak da se pristupi izmjenama i dopunama važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim treba ukinuti ovaj vid osiguranja.
Kako se navodi, ukazala se potreba zakonskog propisivanja učešća osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (participacija), koja se u praksi već i primjenjuje, na osnovu Odluke o učešću osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite.
Početak sprovođenja ovog oblika osiguranja je dva puta odlagan i još nije uveden.
Zaključuje se da je uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja finansijski neisplativo, a izazvalo bi, kako se navodi, i određenu neprihvatljivost od građana.