17. februar – Prosvjetari će jednom godišnje darivati krv

0
246

Memorandum o saradnji između Ministarstva prosvjete i Zavoda za transfuziju krvi, potpisan je, a podrazumijeva da će Ministarstvo učestvovati u organizaciji akcije dobrovoljnog davanja krvi jednom tokom godine među svojim zaposlenima, ali i osobljem u obrazovnim ustanovama. Ministar prosvjete Damir Šehović je istakao da će svaka škola u Crnoj Gori imenovati koordinatora za dobrovoljno davalaštvo krvi, poželjno rukovodeći kadar, čije će dužnosti biti koordinacija sa predstavnicima Zavoda u vezi sa organizovanjem edukativno-motivacionih predavanja među učenicima, te motivacija zaposlenih za učešće u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. – U prethodnom periodu smo i ja i moji saradnici davali doprinos na način što smo i sami učestvovali u akcijama dobrovoljnog davalaštva, ali ipak smo odlučili da podignemo taj doprinos na jedan viši nivo. Cijenili smo da je to najsvrsishodnije upravo potpisivanjem ovakvog memoranduma o saradnji, kojim se ovakvi humani napori institucionalizuju. Ovaj memorandum je važan zbog njegove najhumanije praktične svrhe, a to pomaganje onima kojima je to neophodno, a moguće čak i spašavanje nečijeg života. Cijenim ga važnim i na nivou principa, jer danas poručujemo da se moramo baviti drugima, a ne samo sobom, te na sopstvenom primjeru učimo humanosti i pružanju ruke onome kome je potrebna. To su vrijednosti koje naši mladi treba da usvajaju kroz školovanje – zaključio je Šehović. Direktorica zavoda za transfuziju krvi prim. dr Gordana Rašović je istakla značaj uključivanja ustanova i institucija u sistem dobrovoljnog davalaštva. – Ono što je izuzetno važno jesu upravo mlade generacije, jer je razvijanje svijesti dug proces, a u tome je ključno vaše pokazano bezrezervno razumijevanje. Mi smo već prisutni sa edukacijom u srednjim školama, ali posebno je važan ovaj instutucionalni vid podrške – istakla je dr Rašović. Kako je navela dr Rašović, najvažniji segment transfuziološke djetanosti je obezbjeđivanje dovoljnih količina krvi. – A preduslov je da pružimo prave informacije i razbijemo predrasude – zaključila je dr Rašović.