17. mart – Oduzeta roba donirana u humanitarne svrhe

0
245

Uprava carina Crne Gore je tokom marta, trajno oduzetu robu uputila na adrese više zdravstvenih ustanova i dnevnih centara širom Crne Gore.
Donacije su upućene u skladu sa Urebom o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom kojom je propisano da Odlukom direktora Uprave carina lako kvarljiva roba i roba čije je čuvanje povezano sa velikim troškovima može biti besplatno ustupljena humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima ako im je ova roba potrebna za obavljanje djelatnosti.
Odsjek za postupanje sa carinskom robom uručio je donacije Bolnici Danilo I na Cetinju, JZU Opšta bolnica u Nikšiću i JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti Dr Jovan Bulajić – Brezovik, Dnevnim centrima za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima i Ulcinju, kao i Resurnom centru 1. jun iz Podgorice.
Uprava carina će i u narednom periodu, u slučajevima kada su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, trajno oduzetu robu donirati ustanovama i organizacijama koje se bave humanitarnim radom i kojima je potrebna za obavljanje djelatnosti.