12. maj – Početak rada Stomatološke komore Crne Gore

0
312

U Podgorici je počela sa radom Stomatološka komora Crne Gore, čiji je predsjednik dr Borislav Ćalović, koji je najavio da planovi Komore podrazumijevaju pomoć mladim stomatolozima sa specijalizacijom i kontinuiranom edukacijom, vraćanje stomatoloških ordinacija u osnovne škole i dogovor za Fondom zdravstva oko povećanja cijena zubarskih usluga.
Najmlađa strukovna organizacija je osnovana 16. decembara 2016. godine kada je zasijedala prva sjednica Skupštine i formirana je Stomatološka komora Crne Gore i to je bio početak njenog rada.
Ćalović tvrdi da sadašnje cijene vrijeđaju i ugrožavaju dostojanstvo njihove profesije jer je cijena vađenja zuba manja od najniže cijene usluge u frizerskom ili kozmetičkom salonu.
Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović je istakao da mu posebno zadovoljstvo predstavlja druženje sa najmlađom struktovnom organizacijom i to kada i zvanično započinju svoju misiju.
– Kontinuirana komunikacija i zajednički rad dio su težnje ka našem zajedničkom cilju,a to je zadovoljan osiguranik i korisnik usluga našeg zdravstvenog sistema, ali i zadovoljan zdravstveni radnik. Samo na taj način možemo biti na pravom putu,a on podrazumijeva partnerski odnos i saradnju, kako sa Stomatološkom, tako i sa Ljekarskom, Farmaceutskom i Komorom fizioterapeuta koja je u osnivanju. Želimo da iskoristimo kapacitete svake od komora jer one, kao strukovna udruženja trebaju zdravstvenom sistemu kako bi u punom kapacitetu obavljale poslove iz svoje nadležnosti.
U cilju zakonitog i efikasnog vršenja prenesenih poslova, u interesu zdravstvenih radnika, svake godine se u budžetu Ministarstva zdravlja planiraju sredstva, koja Ministarstvo prenosi komorama za vršenje ovih poslova.
Uvaženi doktori stomatologije, vjerujem da će edukacija, usavršavanje i praćenje etičkih kodeksa biti u fokusu vašeg djelovanja kao novoformirane strukovne organizacije, a u Ministarstvu zdravlja imaćete sigurnog saradnika posvećenog istim ciljevima – unapređenju struke, nauke i zdravstva u Crnoj Gori – zaključio je Hrapović.