17. oktobar – Obezbijediće se svi uslovi za kvalitetno obrazovanje u VMŠ u Beranama

0
303

Država i Univerzitet Crne Gore spremni su da obezbijede sve uslove za kvalitetno obrazovanje na Visokoj medicinskoj školi, poručili su predstavnici UCG, dodajući kako je važno da ta ustanova ostane u Beranama.
Važnost sjedišta Visoke medicinske škole u Beranama i spremnost Univerziteta i države da obezbijede sve uslove za kvalitetno obrazovanje studenata koji pohađaju ovaj studijski program, kao i mogućnosti za njihovo zapošljavanje po završetku studija.
Nakon obilaska čelnika državnog Univerziteta svih kapaciteta u VMŠ Berane uvjereni su da postoje realni uslovi za održavanje teorijske i praktične nastave na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, a na osnovu Odluke o organizaciji nastave koju su usvojili Medicinski fakultet i Senat Univerziteta Crne Gore.