18. decembar – Edukacijom do sprečavanja bolničkih infekcija

0
275

U okviru Kontinuirane medicinske edukacije Ministarstva zdravlja, završeni su edukativni seminari za zdravstvene radnike na temu Prevencija i kontrola bolničkih infekcija. Edukacija je realizovana u Beranama, za zdravstvene ustanove sjeverne regije, u Baru za južnu i Nikšiću za centralnu regiju.
Seminar ovog tipa organizuje se po prvi put, pohađalo ga je 145 zdravstvenih radnika, a sadržao je teorijski i praktični dio obuke. U sklopu teorijskog dijela, polaznici su se upoznali, između ostalog, sa pojmom i značenjem bolničkih infekcija, zakonskom regulativom u dijelu nadzora, sprečavanja i njihovog suzbijanja, kao i sa trenutno jednim od najvećih problema kako u svijetu tako i kod nas, infekcijom Clostridium difficile. Važan segment edukacije bio je iznošenje iskustava i praktičnog djelovanja odjeljenja za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Crne Gore.
-Cilj edukacije je da se kroz sistem zdravstvene njege, koja predstavlja vrlo značajan dio sistema zdravstvene zaštite, istaknu ispravni postupci u prevenciji i kontroli bolničkih infekcija – rekao je Direktor direktorata za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja, dr Miro Knežević.
Rezultati ulazno-izlaznih testova na kraju predavanja pokazali su uspješnost edukacije, koju je pratila izuzetna zainteresovanost učesnika, iskazana kroz mnogobrojna pitanja i komentare.
Predavači su bili dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, dr sci.med. dr Sanja Medenica, epidemiolog Instituta za javno zdravlje, dr Ljiljana Jovićević, epidemiolog iz Doma zdravlja Bar, i visoke strukovne sestre Jelena Vušurović, Milica Dukić i Dragana Brnović.
Plan je da se u narednom periodu obiđu sve zdravstvene ustanove i predlože eventualne mjere za poboljšanje kontrole, prevencije i suzbijanja bolničkih infekcija.