28. decembar – Novi koncept liste za ljekove

0
372

Vlada je na sjednici donijela dva dokumenta koja se odnose na usvajanje predloga Ministarstva zdravlja o izradi lista za ljekove.
Članica Komisije u Ministarstvu zdravlja za stavljanje ili skidanje ljekova sa liste, mr. ph Olgica Knežević, kazala je da predlog Ministarstva zdravlja o izradi lista za ljekove podrazumijeva osnovnu i doplatnu listu, dodajući da je to potpuno novi koncept.
Izradom ove liste podstiče se konkurentnost u smanjenju cijene ljekova i samim tim sprječava favorizovanje bilo kog proizvođača. Novi koncept liste u velikoj mjeri će doprinijeti poboljšanju zdravlja osiguranih lica u Crnoj Gori i kvalitetnijem životu pacijenata.