18. jul – Novi sistem zakazivanja unaprijediće zdravstvo

0
275

Platforma za zakazivanje specijalističkih pregleda na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite doprinijeće boljem ishodu liječenja pacijenta i odgovoriće zahtjevima ljekara u njihovom radu, ocijenjeno je iz Ministarstva zdravlja.

Generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u Ministarstvu, prof. Vesna Miranović, kazala je da je počela primjena projekta, čiji je cilj da medicinske servise učini dostupnim.
Ono što je potrebno znati jeste da smo prije formiranja Platforme napravili analizu stanja gdje smo vidjeli koje su slabosti u sprovođenju sistema elektronskog zakazivanja – navela je prof. Miranović na konferenciji za medije. Kako je kazala, analizom su uvidjeli da nedostaju termini za specijalističke preglede.
– Analiza se odnosila i na to koliko zapravo specijalisti rade na sekundarnom i tercijarnom nivou i koliko je njihovo opterećenje – navela je prof. Miranović.
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić kazao je da je Fond pružio punu logističku i tehničku podršku u realizaciji projekta Nova platforma za centralno zakazivanje jer, kako je naveo postoji realno očekivanje da će ta platforma riješiti brojne probleme sa kojima su se suočavali osiguranici.
Čirgić je rekao da je svaka novina, pa i ova, sa sobom nosi izvjesne dileme i otpore, zbog toga u prvim danima ovog projekta dolazi do određenih nesnalaženja.
Predsjednica udruženja opšte i porodične medicine dr Marija Stanišić, rekla je da su izabrani ljekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prvi u sistemu kojima se pacijenti obraćaju i kojima se iznova vraćaju.
– Sa ovom platformom za centralno zakazivanje, pacijentima će nesumnjivo biti bolje, a svakom izabranom ljekaru, u segmentu njegovog posla koji se tiče zakazivanja specijalističkih pregleda, mnogo lakše – navela je dr Stanišić.