20. jul – Objavljen izvještaj o potrošnji ljekova za 2018. godinu

0
266

Izvještaj o potrošnji ljekova za upotrebu u humanoj medicini za 2018. godinu je objavljen i nalazi se na web stranici Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore u dijelu Izvještaji/Potrošnja humanih ljekova, kao i dijelu Ljekovi/Humani/Potrošnja ljekova.
U okviru objavljenog izvještaja možete naći podatke o ljekovima koji su se prometovali u 2018. godini, na svim nivoima ATC klasifikacije, izraženo u dnevno definisanim dozama (DDD) na 1000 stanovnika na dan, i finansijski.
Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija, koje su obavljale promet sa ljekovima u 2018. godini u Crnoj Gori (14 privatnih i 1 državna).