18. septembar – PREDSTAVLJEN LIJEK ZA HRONIČNU LIMFOCITNU LEUKEMIJU

0
466

107Kompanija Hoffmann – La Roche Ltd. je 18. septembra, u Hotelu “Podgorica” predstavila novi lijek koji je indikovan za tretman pacijenata sa prethodno neliječenom hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL) i prisutnim komorbiditetima.

Predavač na ovom stručnom sastanku bila je dr Anka Popović, načelnica Centra za Hematologiju u KCCG.

HLL je najčešći tip leukemije u zapadnom svijetu, sa incidencom od 4.2/100,000 godišnje, a nešto više od 10% oboljelih je čak mlađe od 50 godina. Velika većina pacijenata sa HLL-om imaju barem jedan komorbiditet prisutan. Kako je navela dr Popoviću svom izlaganju, ovaj novi tip antitijela je humanizovano anti-CD20 monoklonsko antitijelo (mAt) dobijeno glikoinžinjeringom.

Zahvaljujući procesu glikolize (modifikacija ili odstranjivanje šećera, ili ostataka šećera, pričvršćenih za Fc region antitijela) kroz koji molekul prolazi, pokazuje se znatno veći potencijal vezivanja za ciljane ćelije i ubrzanu direktnu smrt istih.

Registracione studije pokazuju klinički i statistički relevantnu superiornost u PFS (preživljavanje bez progresije bolesti) kod pacijenata sa HLL-om, pa se zato ovaj lijek i očekuje kao nova terapijska opcija HLL-a u Crnoj Gori.