23. septembar – ODRŽAN SASTANAK CALIMSA SA FARMACEUTIMA IZ ZDRAVSTVENE USTANOVE MONTEFARM

0
349

104U prostorijama CALIMS, održana je edukativna radionica za farmaceute, na temu farmakovigilance. Sastanku su prisustvovali i članovi Skupštine Farmaceutske Komore.
Uvodnu riječ je održao direktor CALIMS, dr Milorad Drljević. Kroz prezentacije koje su održali zaposleni u odjeljenju za farmakovigilancu, farmaceuti su bliže upoznati sa značajem prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova i ulogom farmakovigilance u zaštiti javnog zdravlja. Na sastanku su najavljene i dalje aktivnosti, od zajedničkog interesa, koje se prvenstveno odnose na mogućnost da farmaceuti prijavljuju neželjena dejstva ljekova kroz informacioni sistem zdravstvene zaštite. Ovu mogućnost ljekari u domovima zdravlja imaju od 2012. godine, a ljekari u opštim bolnicama od 2013. godine.